PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí

 
Prodávající:
Cena za ks:
350 Kč s DPH
318,18 Kč bez DPH

E- book PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí: Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově, poznávání a určování geometrických tvarů, barev.

Popis:  PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí obsahuje:

  • e- book Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově
  • e- book Barvy a tvary

Autorský e- book poskytuje oporu při sestavování vhodných aktivit pro předškolní děti a přispívá a podporuje rozvoj školní zralosti dětí.
E- book Vám nabízí širokou škálu herních aktivit zaměřených na zrakové vnímání a rozlišování- barvy, tvary, sluchové vnímání, rozvoj řeči, sluchovou analýzu a syntézu- určování počáteční a konečné hlásky ve slově. Určování geometrických tvarů, barev. 
Aktivity jsou převážně zaměřeny na předškolní děti (5-6 let), ale naleznete zde také inspiraci na činnosti s dětmi mladšími (3-4 leté).

celkový počet stran: 46
vzdělávací aktivity, pracovní listy, omalovánky, pexeso, notové záznamy k písničkám

Obsah zásobníku Barvy a tvary- Hraj si, zpívej, běhej, hlavně něco dělej (doporučená věková skupina 3-6 let)

1. DOMEČKY- písnička (určování základních barev- mladší děti)
2. NASTARTUJEM, VYJEDEME- básnička (určování a poznávání barev, zraková paměť- mladší děti)
3. ČTVERCOVNÍČEK, KRUHOVNÍČEK, TROJÚHELNÍČEK- písnička (poznávání geometrických obrazců- předškoláci)
4. LENTILKY- básnička (pohybová hra, určování barev, postřeh, pozornost- mladší děti)
5. VAGONKY- písnička (pohybová hra, určování barev, myšlení, představivost- mladší děti)
6. VAŘÍ SE TO, SMAŽÍ SE TO, PEČE SE TO A SNÍ SE TO- básnička (pohybová hra, poznávání geometrických tvarů- předškoláci)
7. KOUZELNÍK KAL- básnička (pohybová hra, poznávání a určování geometrických tvarů- předškoláci)
8. BUM, CINK, ŠALALA- písnička (slovní hra- písniča, tvoření rýmů, logické myšlení- předškoláci)
9. MRAK BONBOŇÁK- básnička (pohybová hra, poznávání barev, orientace v prostoru- mladší děti)
10. HOP, KOLÍČKU- básnička (pohybová hra s kolíčky- pozornost, pravolevá orientace, cvičení k propojení obou mozkových hemisfér- předškoláci)

Obsah zásobníku Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově (doporučená věková skupina 5-6 let)

1. CO SI DÁME (rozpočítadlo, určujeme počáteční hlásku ve slově)
2. ZA LESY A DVĚMA VRCHY (pohybová hra, určujeme počáteční hlásku ve slově)
3. ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE (slovní hra, určujeme hlásku na konci slova)
4. CINGY, LINGY, LÁLY, ČTYŘI STROMY STÁLY (pohybová písnička, procvičujeme paměť, pozornost, posloupnost)
5. BYL JEDEN KLAUN (rytmická, slovní, paměťová hra- tvoříme paměťový řetěz)
6. JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ (rytmické cvičení, reprodukce určité rytmické struktury)
7. NA PŠTROSA (poznávání písmen- seznamování s abecedou, určování počáteční hlásky ve slově)
8. ENE, BENE, MÁME HRÁBĚ (paměťová hra- procvičujeme sluchové vnímání, opakování řady slov)
9. ZAHRADNÍČEK ZÁHON MĚL (písnička, určujeme počáteční hlásku ve slově)
10. DOKTOR DRNEC (procvičujeme sluchové vnímání, grafický záznam rytmické struktury)