ROČNÍ OBDOBÍ (kategorizace)

Novinka
 
Prodávající:
Cena za ks:
39 Kč s DPH
35,45 Kč bez DPH

ROČNÍ OBDOBÍ (kategorizace)
Pokud chcete procvičovat s dětmi ROČNÍ OBDOBÍ a jejich názvy, hlavní znaky a symboly -  pomůckou mohou být právě tyto kartičky.
Soubor obsahuje 4 velké hrací karty s prázdnými okýnky a  4 x 9 kartiček různých znaků a symbolů typických pro každé roční období + 2 pracovní listy (k vybarvování, stříhání, nalepování) a demonstrační obrázek.
Děti přiřazují - přikládají jednotlivé kartičky na hlavní kartu podle zadání (ročního období)
Materiál je vhodný pro procvičování slovní zásoby, přiřazování, třídění  po celý rok-  pro klidovou aktivitu, individuální aktivitu např. s asistentem.

  • Další využití - pokud si kartičky vytiknete 2x  a zalaminujete - získáte PEXESO.
  • Další využití materiálu - LOTO - více v průvodním listu.

VÝUKOVÝ CHARAKTER:

  • Matematická pregramotnost - Základy prvotního pojmového a logického myšlení - trénujeme souhrnné pojmenování věcí a činností podle společných podstatných znaků (tzv. nadřazené pojmy - kategorie)
  • Slovní zásoba a porozumění řeči - rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti při pojmenování předmětů na obrázku
  • Jemná motorika - obratnost prstů - při maninulaci s kartičkami trénujeme jemnomotorické dovednosti
  • Kooperace a spolupráce s ostatními - dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

👁️ Podívejte se 👉 i na ostatní náměty z mé nabídky