Tématický blok - VODA

OBSAH 1 TÉMA, týdenní plán- příprava ( celkem 14 listů k vytištění) + náměty k práci a činnostem, pracovní listy

Nabídka činností a aktivit k uvědomění si, jak je voda důležitá a je naprosto nepostradatelnou životodárnou tekutinou, bez níž se neobejdou lidé, zvířata, ani příroda, k čemu ji potřebujeme a jak ji můžeme šetřit a chránit. Připomeneme si, že i voda má svůj svátek – Světový den vody (22.3.)
Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých témat probíraných v MŠ v rámci ranních her, pohybových aktivit i řízených činností.

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

  • pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
  • pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
  • pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
  • pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky