Týdenní metodická příprava - VČELKA a podzimní počasí

Týdenní metodická příprava - VČELKA a podzimní počasí

Týdenní příprava pro 4leté děti k TVP „Včelka zkoumá s dětmi svět“ (motivace hlavní postavou lze podle potřeby změnit)

Záměrem tématu je seznámení s charakteristickými znaky podzimního počasí a jeho projevy, připomenutí svátku svatého Martina, tradic a pranostik, změny ve způsobu oblékání. Stále prověřujeme znalost základních barev, rozšiřujeme slovní zásobu k probíranému tématu, rozvíjíme logické myšlení při řešení hádanek. Při vycházkách sledujeme přírodu v období pozdního podzimu, přizpůsobujeme se změnám počasí a získáváme základní poznatky o dění přírodě, které dále upevňujeme a rozšiřujeme.

Celkem 10 stran k vytištění

V tématické přípravě najdete náměty na procvičování jednotlivých oblastí v předškolním věku během celého dne:

    pro RANNÍ HRY, VOLNÉ HRY A ČINNOSTI k tématu
    pro POHYBOVÉ AKTIVITY a hry  
    pro náměty K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM
    pro POBYT VENKU

S tématem lze pracovat nejen 1 týden, ale lze ho doplnit a využít i jako delší ucelený blok. Naše práce je kreativní a variabilní a JEDEN NÁMĚT může ZRODIT JINÝ ;-)

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky