Zábavné úkoly - než půjdu do školy... (50 pracovních listů)

 
Prodávající:
Cena za ks:
99 Kč s DPH
90 Kč bez DPH

Zábavné úkoly - než půjdu do školy... (50 pracovních listů)
Pracovní listy téměř na celé prázdniny!

Každý den si můžeš splnit jeden úkol.
Stačí ti jen tento sešit plný pracovních listů, tužka , pastelky, nůžky a lepidlo.

Procvičujeme:

  • GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI a JEMNÁ MOTORIKA – koordinace očí a rukou, správně
  • zvládnutý úchop psacích potřeb...
  • JEMNOU MOTORIKU při procvičování stříhání a vystřihování...
  • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - procvičíme i zrakovou paměť....
  • SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ při rozkladu slov na slabiky a jejich počítání...
  • PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI při porovnávání velikostí, tvarů, počtu, přiřazování...
  • SLOVNÍ ZÁSOBU, TVARY, BARVY..... vše, co potřebují děti do školy ;-)

 

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí a pro doplnění a zpestření programů a práce s dětmi.
Děti si při práci na pracovních listech procvičí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky. Procvičí si přiřazování, třídění, barvy, tvary, počítání a další činnosti...
Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací, ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva.
Mohou být využity při individuálních činnostech s dětmi (např. při ranních hrách) nebo cíleně po společných činnostech či zaměstnání s dětmi, pro práci s celou skupinou.

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky