ZAHRADNÍCI, hurá do zahrady! (Já mám, kdo má...)

 
Prodávající:
Cena za ks:
45 Kč s DPH
37,19 Kč bez DPH

ZAHRADNÍCI, hurá do zahrady!
JÁ zasadím - KDO zasadí?

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

  • Jazyk a řeč/osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy
  • Dítě a jeho psychika/ Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
  • Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Hra pro zpestření jarních aktivit, názvů plodů ze zahrádky, s procvičováním výslovnosti, slovní zásoby, pozornosti, spolupráce.
Hra obsahuje 24 karet (tzn. 24 plodů k poznávání) + bonus - kartičky na pexeso

Karty o velikosti 12 x 9 cm

Celkem 11 stran k vytištění

Vhodné např. k doplnění týdenního tématu - Jaro - sada témat 1 - Tématický blok - VÍTÁME JARO... - Tématický blok - OVOCE A ZELENINA ...

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky